Toxické čisticí prostředky

Nejrozšířenějším jedem na světě jsou čisticí prostředky pro domácnost. Mnohé z nich jsou mylně považovány za bezpečné.

Každý rok je jen v USA více než 1 milion dětí otráveno ve svých domovech. Více než 250.000 těchto obětí je hospitalizováno. 3.000 dětí skončí na jednotce intenzivní péče a desítky z nich to nepřežijí. Tisíce dětí a dospělých mají trvalé následky po kontaktu s chemikáliemi v domácnosti.

Když náš domov potřebuje uklidit, tak vytáhneme všechny spreje a bělidla a začneme s drhnutím. A zatímco chemikálie v čistících prostředcích pění, bělí a dezinfikují, aby náš domov zářil čistotou a zbavil se bakterií, mnohé z těchto chemikálií zároveň značně znečišťují ovzduší uvnitř našeho domova, jsou jedovaté při požití či můžou být jinak škodlivé při vdechnutí nebo dotyku. Ve skutečnosti jsou čistící prostředky nejtoxičtější látky v našem domově. Při úklidu se vystavujeme stovkám chemikálií, které mají známé i neznámé toxické účinky.

Proč bychom chtěli takovéto produkty ve svém okolí? Většina z nás si není vědoma skrytých nebezpečí, které tyto populární čisticí prostředky představují pro naše zdraví. A ani si neuvědomujeme, jak všudypřítomné tyto hrozby jsou. Před padesáti lety lidé používali k úklidu a čištění jen vlastní ingredience z domova jako byl ocet, jedlá soda, citrón či mýdlo. Poté začali výrobci dodávat na trh chemické čisticí prostředky, které byly pohodlnější a účinější. Ale jen málo se tehdy vědělo o tom, jaké škody mohou tyto nové chemické prostředky způsobit.

Proč je vystavení čistícím prostředkům tak nebezpečné? Protože cokoliv, co se dostane do styku s kůží nebo je vdechnuto, se vstřebává do našeho těla. Použití jednoho čistícího prostředku v malém množství v dobře větraném prostoru nemá většinou znatelný vliv. Avšak opakované vystavení chemickým látkách z těchto produktů se v našem těle načítá. Mnoho toxinů z čisticích prostředků je bioakumulativních, což znamená, že chemikálie neodcházejí z našeho těla a postupem času se vystavení i malým množstvím může nasčítat do toxických úrovní. Ve skutečnosti nedávná lékařské studie, která proběhla v Iowě, USA, naznačila propojení mezi některými povoláními a rakovinou močového měchýře. Jednou z těchto profesí byly úklidové služby. Čisticí produkty se při úklidu používají stále a opakovaně, což zvyšuje šance pro bioakumulaci chemických látek v těle.

Dalším problémem je, že většina lidí používá více než jeden čistící prostředek. Dobrým příkladem je koupelna - jeden čisticí prostředek na záchodovou mísu, jeden na zrcadlo, další na jiné povrchy či na odstranění plísně. Během úklidu domácnosti jsme tak vystaveny většímu množství chemikálií, než výrobce předpokládal. Navíc kombinací vice produktů najednou může dojít k vytváření vysoce škodlivých plynů.

Pomůcky na úklid

Co na nás číhá mezi čisticími prostředky?

Výzkum poukazuje na toxické účinky látek v úklidových prostředcích - nebezpečí, která mohou mít vliv na centrální nervový systém, reprodukční systém a další životně důležité tělesné systémy. Spotřebitelé často nemají čas nebo nevědí kde nalézt důležité informace o produktech, které používají. A aby toho nebylo málo, informace jsou často prezentovány ve vysoce vědeckém jazyce, který může být obtížné interpretovat.

Na začátek tedy tři základní kategorie, do nichž většina nebezpečných látek (toxinů) v čisticí produktech pro domácnost patří:

Karcinogeny

způsobují rakovinu anebo podporují rakovinný růst

Endokrinní disruptory

neboli narušitelé hormonální rovnováhy. Napodobují lidské hormony a matou tak naše tělo falešnými signály. Vystavení endokrinním disruptorům může vést k řadě zdravotních problémů, včetně reprodukčních, vývojových či růstových poruch a problémů s chováním. Endokrinní disruptory jsou spojeny se sníženou plodností, předčasnou pubertou, potraty, menstruačními problémy, abnormální velikostí prostaty, ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti) a některými druhy rakoviny

Neurotoxiny

negativně působí na nervový systém. Mění neurony, které ovlivňují činnost mozku a způsobují řadu problémů od bolestí hlavy až ke ztrátě intelektu.

Zjednodušeně, mnoho z těchto toxinů má tyto zdravotní důsledky: rakovina, snížená funkce imunitního systému, nižší IQ, astmatické záchvaty, alergie, bolesti hlavy a únava. Existují i důkazy o poškození orgánů u novorozenců a o některých toxinech je známo, že přispívají k onemocnění srdce.

Kdo je nejvíce ohrožen?

Většina čistících produktů je opatřena upozorněním "Uchovávejte mimo dosah dětí". Jako spotřebitelé jsme přesvědčeni, že pokud naše děti nebudou tyto výrobky nějak konzumovat, nebudou poškozeni. Je známo, že nejběžnější způsoby expozice jsou přes kůži a dýchací ústrojí. A malé děti jsou často v kontaktu s chemickými zůstatky po úklidu už jen tím, že se plazí, leží či sedí na právě omyté podlaze či se dotýkají jiných omytých povrchů. Děti a především batolata pak často dávají své prsty do úst či nosu a zvyšují tak množství toxinů, kterému jsou vystaveni. Stejně tak i vdechují zbytky chemikálií ze vzduchu při či po úklidu. Podle EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí, USA) může být úroveň znečištění vnitřního vzduchu až 100krát vyšší než je úroveň znečištění venkovního ovzduší.

Navíc vzhledem k malé váze dětí je úroveň expozice vyšší než u dospělých, protože i když množství chemikálií zůstává stejné, dětské orgány jsou menší, takže v podstatě úroveň vystavení je vyšší. Děti jsou tak s největší pravděpodobností z celé populace nejvíce ohroženi chemikáliemi v čisticích prostředcích.

Dalšími skupinami populace s výrazným rizikem jsou těhotné ženy, astmatici a alergici a jiné osoby s oslabeným imunitním systémem. Ze stejných důvodů mohou být ohrožena i domácí zvířata.

Špinavé čisticí prostředky

Určité chemické látky, které se běžně nacházejí v klasických čisticích produktech, způsobují problémy nejen lidem, kteří je používají, ale jakmile se spláchnou do odpadu, tak i přírodě. Poté, co bublající čisticí prostředky zmizí v našem odpadu projdou v lepším případě čističkou. Většina přísad se v chemické čističe rozkládá na neškodné látky v průběhu samotného procesu nebo brzy poté. Avšak některé složky nikoliv a dál zůstávají v našich vodách nebo se dokonce mění v jiné toxické látky, což ohrožuje kvalitu vody (i pitné) a tím i ryb a dalších volně žijících živočichů. Tyto jedovaté látky se pak akumulují v potravinovém řetězci a zpětně nás tím ohrožují. Nachází se například v tukových tkáních ryb. A protože zvířata a lidé jedí ryby, tyto škodlivé látky končí v našem potravinovém řetězci.

Soda

Jak se vyhnout škodlivým chemikáliím?

Čtěte složení uvedené na etiketě výrobků

Nejlepší, co může spotřebitel udělat, je informovat se. Znalost toxických ingrediencí vám pomůže omezit jejich množství ve vašem domově. Pro začátek je dobré vědět, že seznam složek by měl by být co nejkratší a neměl by obsahovat chemikálie s dlouhými nevyslovitelnými názvy.

Vyhněte se zejména čisticím prostředkům, které obsahují:

Chlór a amoniak (čpavek): ty produkují velmi dráždivé plyny a neměly by být používány u osob s astmatem nebo srdečními problémy. Tyto dvě látky představují přidanou hrozbu v tom, že mohou reagovat mezi sebou nebo s jinými chemikáliemi a tvořit tak vysoce škodlivé plyny. Kombinací produktů, které obsahují chlór a amoniak nebo amoniak a louh (obsažený v některých čisticích prostředcích na trouby) vznikají toxické chloraminové plyny. Chlór v kombinaci s kyselinami (běžně používané v čističích záchodových mís) zase tvoří toxický plynný chlór.

Triclosan (triklosan): populární přísada antibakteriálních přípravků, zejména mýdel. Antibakteriální čistící prostředky se v poslední době stávají stále vyhledávanějšími, přestože není zcela prokázané, zda jsou opravdu účinné. Triklosan bývá běžně jejich součástí. Výzkumný tým z Univerzity v Minnesotě, USA, zjistil, že se triklosan poté, co byl vystaven slunečnímu záření, proměnil v dioxin. Dioxiny jsou skupinou chemikálií, které byly už dříve vědci označeny za zdravotně závadné. Z těla totiž nezmizí ani po čase a naopak se akumulují ve tkáních a jejich škodlivé účinky se tak mohou časem ještě zvýšit.


Fosfáty: napomáhají mytí nádobí a praní prádla především tam, kde je tvrdá voda. Mohou však vézt k nadměrnému růstu vodních rostlin (zejména řas), jejichž následný rozklad z vody vyčerpává kyslík a vede k úhynu vodního života a zhoršení kvality vody. Podle nařízení evropského parlamentů budou ale od poloviny roku 2013 prací prostředky a od roku 2017 i prostředky do myček nádobí v celé Evropské Unii téměř bez fosfátů. Je však na tomto místě třeba poznamenat, že velkým zdrojem fosfátů jsou i chemická hnojiva používaná v zemědělství.

Syntetické vonné látky: 95% chemikálií používaných ve vůních jsou totiž syntetické sloučeniny pocházející z ropy, mnohé z nich jsou potvrzené toxiny či karcinogeny. Slovo vůně, parfum či fragrance tak může znamenat přítomnost až čtyř tisíc různých chemických ingrediencí. Vonné látky přidané do mnoha čisticích prostředků (včetně pracích prostředků a aviváží) mohou způsobit u citlivých jedinců a jedinců s alergií a astmatem podráždění dýchacího ústrojí, bolest hlavy, ekzémy či vyrážky a řadu dalších příznaků. Čistý domov by vlastně neměl vonět nijak (vyjímkou jsou éterické vonné oleje, které jsou obsaženy v přírodních čisticích produktech, ale i zde pozor na alergie). Více o toxických vonných látkách se dočtete v článku Toxické vůně.

Vyhněte se především následujícím čisticím prostředkům

  • čističe odpadů
  • čističe záchodové mísy
  • prostředky na čištění trouby

Obsahují některé z nejvíce nebezpečných chemických látek, které mohou způsobit trvalé poškození kůže, očí a při požití popáleniny krku a jícnu. Po použití prostředků na čistění trouby navíc zbytky z těchto produktů zůstávají na dlouhou dobu v troubě poté, co čištění skončilo. Uvolňují se pak do ovzduší vždy, když se trouba zahřívá a tím kontaminují jídlo.

Volte pokud možno "zelené" ekologické produkty

Nebo používejte k úklidu obyčejné staromédní domácí ingredience jako jsou ocet (funguje skvěle na čištění skel či jiných povrchů a lze jej kombinovat s jedlou sodou pro lepší čištění) či citrónová šťáva na odstranění plísně či skvrn.

Na trhu existují bezpečné a zdravé produkty, které jsou kvalitní a odvedou skvělou práci - tzv. ekodrogerie. Ta je vyráběna na bázi minerálních látek a rostlinných složek, které se rychle rozkládají (např. rostlinné oleje, brambory, obiloviny, citrusové plody). V těchto produktech často nalezneme složky jako je kyselina citronová, xanthan gum (zahušťovadlo a chemický stabilizátor získaný z cukrů), vinný ocet, éterické oleje (přírodní vonné látky) či křemík. Ekodrogerie se vyznačuje velmi nízkou toxicitou, protialergickými vlastnostmi a snadnou biologickou rozložitelností. U nás na trhu je zastoupena například značkou Ecover, Almawin nebo Sonett, které nabízí širokou škálu kvalitních a efektivních čisticích a úklidových prostředků.

Další zajímavé články

Nepřehlédněte

Weleda Baby Zklidňující tělové mléko 200 ml

478 Kč
Shop

Nobilis Tilia Odličovací mléko 100 ml

288 Kč
Shop

Nobilis Tilia Květová voda levandulová bio 200 ml plast

219 Kč
Shop

Weleda Kosatcový hydratační krém 30 ml

387 Kč
Shop

Nobilis Tilia Květová voda růžová bio 200 ml plast

261 Kč
Shop

Nobilis Tilia Arganový oční krém 15 ml

319 Kč
Shop