Je záření z mobilních telefonů nebezpečné?

Mobilní telefony jsou v dnešní společnosti všudypřítomné. Je to skoro tak, že kdo nemá mobilní telefon, jako by nežil v 21. století. Předpokládá se, že do konce roku 2013 bude na celém světě tolik mobilů, kolik je obyvatel - to je téměř 7 miliard. Mobilní telefony nám umožňují zůstat v nepřetržitém kontaktu s ostatními lidmi, oceníme je obzvláště v případě nouze či na cestách. Řada lidí ruší své pevné linky a spoléhá se pouze na mobily. Ale mobily mají i své nevýhody: vzhledem k tomu, že mobilní technologie existují pouze něco přes dvě desetiletí, vědci dosud plně nerozumí jejich dlouhodobým zdravotním rizikům a nedávné studie vyvolaly obavy ze záření, které mobilní telefony vydávají.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (pobočka Světové zdravotnické organizace, WHO) vydala v roce 2011 prohlášení, že mobilní telefony mohou napomáhat ke vzniku některých mozkových nádorů. Jednalo se o průlom, neboť agentura do té doby tvrdila, že mezi rakovinou a používáním mobilů není žádná souvislost. K tomuto závěru dospěla skupina 31 expertů ze 14 zemí. Zastánci názoru, že záření z mobilních telefonů může poškodit lidské zdraví, tak dostali další silný argument pro své obavy.

Studie, zkoumající používání mobilních telefonů a rizika rakoviny, ukazovaly před rokem 2003 protichůdné výsledky. Některé orgány (např. FDA – Orgán pro kontrolu potravin a léčiv v USA) tehdy informovaly, že vědci neodhalili žádné škodlivé účinky mobilních telefonů na lidské zdraví. Ale záruky FDA byly založeny na studiích lidí, kteří používali mobilní telefony v průměru pouhé 3 roky (FDA 2003), což není dostatečně dlouhá doba k rozvoji rakoviny. Studie v té době ještě neřešily rizika dlouhodobého vystavení záření z mobilních telefonů.

Telefon

Studie: záření z mobilního telefonu může poškodit tkáně

Studie vědeckých týmů z poslední doby však daly do souvislosti dlouhodobé používání mobilních telefonů (po dobu deseti a více let) s těmito vážnými zdravotními problémy:

Rakovinou mozku

Dvě výzkumné skupiny vědců nezávisle analyzovaly všechna data z 25 původních studií uživatelů mobilních telefonů a identifikovali riziko o 50 – 90 % vyšší pro dva typy mozkových nádorů: gliomy a akustický neurom (Hardell 2009, Kundi 2009).

Nádory slinných žláz

Izraelská studie zjistila zvýšené riziko nádoru slinných žláz o 50 – 60% u osob, které nejčastěji používali mobilní telefony (Dr. Sadetzki 2008).

Problémy s chováním

Studie 13 159 dánských dětí ukázala zvýšené riziko emocionálních a hyperaktivních problémů mezi malými dětmi, které používaly mobilní telefony a jejichž matky také používaly mobilní telefony během těhotenství (Divan 2008).

Migrény a závratě

Studie na 420 tisících dánských dospělých ukázaly, že dlouhodobí uživatelé mobilních telefonů mají o 10 – 20% větší šanci být hospitalizováni kvůli migrénám a závratím, než lidé, kteří začali mobilní telefony užívat až v nedávné době (Shuz 2009).

Tyto studie nejsou konečné. Je potřeba mnohem více výzkumu. Vyvolávají však vážné otázky. Zde jsou některé studie podrobněji.

  • Společná studie výzkumníků v Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku a Velké Británii zjistila, že lidé, kteří používají mobilní telefony více než 10 let, mají významně zvýšené riziko vzniku gliomů (obvykle zhoubný nádor na mozku) na té straně hlavy, kterou upřednostňují při hovorech z mobilních telefonů (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, IARC 2008, Lahkola 2007)
  • I francoužští a němečtí vědci zjistili zvýšené riziko gliomů u dlouhodobých uživatelů mobilních telefonů (Hours 2007 ; Schuz, Bohler, Berg 2006). Analýza všech studií nádorů mozku zjistila, že lidé, kteří používají mobilní telefon 10 a více let, mají celkové riziko vývoje gliomů vyšší o 90 % na té straně hlavy, kde používají mobilní telefon (Hardell 2009; Kundi 2009)
  • Používání mobilních telefonů po dobu 10 let a více bylo také spojeno se značně zvýšeným rizikem nezhoubného nádoru mozku (tzv. akustického neuromu) opět na té straně hlavy, kde se převážně používá mobilní telefon (IARC 2008; Schoemaker 2005). Rozsáhlé přehodnocení publikovaných studií akustického neuromu zjistilo, že dlouhodobí uživatelé mobilních telefonů měli o 60% vyšší riziko být diagnostikováni s touto nemocí (Hardell 2009; Kundi 2009)
  • Izraelská studie zaznamenala spojitost mezi velmi častým a dlouhodobým užíváním mobilního telefonu ( každodenně, v průměru více než půl hodiny denně) a nádory příušní slinné žlázy, a to především ve venkovských oblastech se slabým signálem, kde mobily musí přenášet signál vyšším výkonem (Sadetzki 2008). Vědci, analyzující kombinovaná data ze Švédska a Dánska, zjistili zvýšené riziko vzniku nezhoubných nádorů příušní slinné žlázy u lidí, kteří používají mobilní telefony po dobu nejméně 10 let (IARC 2008; Lonn 2006)
  • Mnohé studie uvádějí, že mozek malých dětí absorbuje více záření než u dospělých (de Salles 2006; Gandhi 1996; Kang 2002; Martinez-Burdalo 2004; Wang 2003; Wiart 2008), čímž je činí náchylnější ke vzniku mozkových nádorů (NRC 2008b). Vědci v Švédsku našli nejvyšší riziko mozkových nádorů u lidí, kteří začali používat mobilní telefony v průběhu dospívání (Hardell 2009)
Vlny z mobilních telefonů jsou v rádiofrekvenčním pásmu, o kterém vědci předpokládají, že není tak nebezpečné jako je rentgenového záření nebo radioaktivita. Vědci se tedy snaží přijít na to, jak může radiace z mobilních telefonů mít takové škodlivé účinky na lidské zdraví, které popisují studie. Domnívají se, že škodlivost mobilního záření tedy pravděpodobně souvisí s jeho vysokou intenzitou, která je daná blizkostí mobilu a našich tkání. U mobilních telefonů se proto pro určení jejich nebezpečnosti sleduje intenzita jejich vyzařování. Měrnou jednotkou je takzvaný SAR (Specific Absorption Rate), což je fyzikální veličina, která udává množství energie absorbované živou tkání při vystavení elektromagnetickému poli. Měří se ve wattech na kilogram (W/kg).

Rizika záření z mobilních telefonů pro děti

Nedávné studie zvyšují obavy ohledně dopadu záření z mobilních telefonů na děti. Národní rada pro výzkum v USA (NRC) poznamenala, že s rychlým pokrokem v technologiích jsou děti vystaveny záření v stále mladším věku (6 let nebo dříve) a vyzvala ke zkoumání možných účinků vysokofrekvenčních polí na vznik nádorů mozku u dětí.

  • Výkum vědců z France Telecom ukázal, že při užívání mobilních telefonů za standartních podmínek proniká do dětské lebky dvakrát tolik radiace než u dospělého (Wiart 2008). Tyto výsledky potvrzují dřívější zjištění, že dětská lebka, která je tenčí a měkčí než lebka dospělého, absorbuje více radiofrekvenčního záření (Gandhi 1996; Kang 2002; Wang 2003)
  • Děti budou záření mobilních telefonů vystaveny po více let, a proto i ve větším celkovém množství než současná generace dospělých

Jenom několik málo výzkumných studií se zaměřilo na zdravotní rizika mobilních telefonů používaných dětmi, a to i přesto, že trh mladých uživatelů neustále roste. Ale jedna nedávná studie cca 13 tisíc dánských dětí ukázala, že děti, které používají mobilní telefony a jejichž matky je také používaly v období těhotenství, mají o 80% vyšší pravděpodobnost, že se u nich objeví emocionální problémy a hyperaktivita (Divan 2008).

V reakci na rostoucí debatu o nebezpečnosti záření z mobilních telefonů doporučily vládní agentury opatření, která pomáhají snižovat toto záření, zejména pro malé děti, a to například v Německu, Švýcarsku, Izraeli, Velké Británii, Francii, Itálii, Finsku, Rusku. K nim se přidal i Evropský parlament.

Telefon

Vládní opatření a doporučení některých zemí

Vědci, odborníci a řada vládních agentur po celém světě pracují na doporučeních, která vedou k omezení používání mobilních telefonů dětmi a obecně k nižšímu ozáření uživatelů.

Evropský parlament v roce 2008 vydal následující prohlášení: "Limity pro vystavení široké veřejnosti elektromagetickým polím jsou zastaralé. Nezohledňují pokrok v informačních a komunikačních technologiích nebo zranitelné skupiny jako jsou těhotné ženy, novorozenci a děti." Evropský parlament zároveň doporučil členským zemím vypracovat nižší limity vyzařování mobilních telefonů. Řada vyspělých zemí již začala zakazovat či omezovat používání mobilních telefonů dětmi. Například Francie schválila již v roce 2010 zákon zakazující reklamu na telefony pro děti do 14ti let a prodej mobilních telefonů speciálně vyrobených pro děti mladší 6ti let. A dokonce i některá města navrhla přísné místní normy záření mobilních telefonů, jako příklad lze uvést město Brusel v Belgii, Salzburg v Rakousku nebo Christchurch na Novém Zélandu.

Další časté zdroje vysokofrekvenčního záření

Kromě záření mobilních telefonů a bluetooth zařízení jsou lidé vystaveni elektromagnetickému záření z celé řady bezdrátových zařízení v domácnosti i na pracovišti, jako jsou bezdrátové telefony, dětské chůvičky či bezdrátové sítě (Wifi). Ovšem nedávná studie ze Španělska naznačuje, že jednotlivec je vystaven výrazně vyššímu množství záření právě z mobilních telefonů než z jiných bezdrátových zařízení (Martinez-Burdalo 2009).

Na závěr 5 tipů pro bezpečnější používání mobilních telefonů

Mobilní telefony vyzařují elektromagnetické pole, které může mít značně škodlivé účinky na lidské zdraví. Dodržování následujících 5ti jednoduchých zásad vám alespoň pomůže omezit množství ozáření vašeho těla. Tyto tipy jsou obzvláště důležité pro mladé lidi, jejichž mozky jsou ještě ve vývoji.

1. Používejte handsfree nebo reproduktor

Zvolte buď drátová či bezdrátová sluchátka s mikrofonem. Pokud používáte bezdrátovou verzi, sundávejte si zařízení z ucha, když ukončíte hovor. Nebo používejte telefon v hlasitém režimu (reproduktor).

2. Mluvte méně a více esemeskujte

Při odesílání textu telefony vyzařují méně záření a hlavně z větší vzdáleností od hlavy než při hlasové komunikaci.

3. Při telefonování držte telefon dále od těla

Množství absorbovaného záření do hlavy a těla se výrazně sníží už při malé vzdálenosti. Při použití handsfree soupravy si nedávejte telefon do kapsy ani na pásek.

4. Volejte, když je signál silný

Méně proužků signálu na vašem mobilu znamená, že váš telefon se musí více snažit přenášet signál a operuje tak ve vyšším výkonu. Výkum ukazuje, že ozáření osob se výrazně zvyšuje v místech, kde je signál mobilní sítě slabší (např. ve venkovských oblastech).

5. Neukládejte telefon do kapsy nebo pod polštář

Když je telefon zapnutý, tak přestože ho nepoužíváte, stále vysílá přerušovaný signál a snaží se o spojení s blízkým vysílačem. To znamená, že stále vydává záření.

Další zajímavé články

Nepřehlédněte

Bombus Raw energy-Cocoa beans 50 g

33 Kč
Shop

Ceano Cosmetics Krémová kulička do koupele červená růže 50 g, 1 ks

62 Kč
Shop

BiOOO Akademie Intenzivní make-up kurz 24. 11. 2023 od 14:00 do 18:30

2 990 Kč
Shop

MOCUBO Krém na břicho nejen po porodu 100 ml

680 Kč
Shop

By Eloise London Gumička Gold Circle Woven Mocha 1 ks

159 Kč
Shop

Saloos Marocký jíl Rhassoul 150 g

185 Kč
Shop